Pro kopytáře

Stanovisko německého Spolkového ústavního soudu o vyhrazení péče o bosá kopyta pouze podkovářům.

17.12.2012 13:36
  S ohledem na platnost nového českého zákona o týrání zvířat je zajímavé si připomenout, jak tento problém řešili již v roce 2007 v sousedním Německu. Vzhledem k pokračující harmonizaci právních úprav v rámci Evropské unie lze předpokládat, že český ústavní soud by se k této věci stavěl...

Vztahy v českém podkovářském světě

26.11.2012 09:24
Jelikož stále ještě není mnoha lidem známo, komu slouží nová formulace Zákona o ochraně zvířat proti týrání, uvádíme zde vztahy, které jasně ukazují, komu slouží omezení úpravy kopyt pouze na podkovářsky vzdělané lidi. Je zde jasně vidět kdo má faktický monopol na vzdělávání podkovářů a kde jedině...