VÝZVA K PODPOŘE NOVÝCH MOŽNOSTÍ STUDIA

11.02.2011 13:10

V České republice vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak, aby byly srozumitelné pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání.

NSK pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtěli by si doplnit vzdělání, pomůže i všem těm, kteří sice něco vystudovali, ale poté pracovali v jiných oborech, mají řadu různých znalostí a dovedností, ale nemají o nich žádný doklad. 

Tato soustava kvalifikací je významnou součástí celoživotního vzdělávání a týká se pochopitelně také kvalifikací, souvisejících s chovem koní. V současnosti schválené kvalifikace neberou v úvahu vzrůstající trend celostního přístupu k chovu koní a oblibu přirozených metod výcviku a péče o ně.

Proto vznikla výzva k podpoře vzniku nových dílčích kvalifikací „KOPYTÁŘ“ a „CHOVATEL KONÍ CELOSTNÍ METODOU“  a jejich zařazení do Národní soustavy kvalifikací.

Detailní informace k Národní soustavě kvalifikací najdete zde: https://www.nuov.cz/nsk2

Pokud Vás tato oblast zajímá, přečtěte si přiložený leták s výzvou a připojte svůj podpis na podpisový arch. Ten vytiskněte a podepsaný pošlete buď poštou nebo oskenovaný e-mailem na adresu: 

MVDr. Ľubica Mádrová, Institut celostní péče o koně, Maroldova 1340, 250 82 Úvaly,  madrova@pandaplus.cz

VÝZVA K PODPOŘE NOVÝCH MOŽNOSTÍ STUDIA.pdf (51,5 kB)

VÝZVA - podpisový arch.pdf (32,4 kB)