Světová konference o přirozené úpravě kopyt a celostní péči o koně - DOPLNĚNO O TEXTY PŘEDNÁŠEK

01.11.2010 19:14

Příznivci a vyznavači přírodní péče o koně se sešli ve dnech 30. září až
2. října 2010 v Gdaňsku. Konala se zde celosvětová konference zaměřená na přirozenou úpravu kopyt a celostní péči o koně.


Z bohatého programu konference mě zaujalo několik zajímavých příspěvků, o které bych se s Vámi rád podělil.


Glenn Ramsey z Nového Zélandu prezentoval svoji velmi zajímavou práci. Vytvořil matematický model kopyta a pomocí tohoto modelu rozvíjel nejrůznější dopady úpravy na funkci kopyta. Dále přispěl i další zajímavou přednáškou týkající se mechanismu skoku, kdy vychází opět z matematického modelu kopyta.
Velmi přínosná byla přednáška Briana Hampsona z Austrálie, ve které popisoval výzkumy prováděné na australských zdivočelých koních - brumbies, které provádí společně s profesorem Christopherem Pollittem z Queenslandské Univerzity. Koně žijící v různých oblastech, v různých terénech, na různém povrchu, s různými typy
a režimy vegetace mají zcela rozdílné problémy s kopyty. Výzkumy ukazují, že nejprospěšnější pro zdraví kopyt je tvrdý povrch, na kterém se kopyta snadno
a pravidelně obrušují. Současně se potvrzuje prospěšnost prostředí stimulujícího pohyb, kde musí koně putovat poměrně velké vzdálenosti za relativně chudou vegetací.
Georgina Pankhurst z Austrálie přispěla rozborem případových studií ze své praxe. Popsala velmi těžký případ koně šampióna s diagnózou podotrochlózy.
Po převedení koně do režimu 24/7 a důsledném dodržování přírodní úpravy kopyt dle Dr. Strasserové došlo k vymizení příznaků tohoto onemocnění.
Irén Bastholm z Norska přednesla svůj přístup k přirozenému ošetřování zubů
u koní. Vysvětlila, že zažitá představa, že se stářím u koně zmenšuje úhel kontaktu řezáků, je nesprávná. U koní žijících v přírodě a konzumujících přirozenou potravu
s hlavou skloněnou k zemi dochází k opotřebení řezáků ve větší míře a tím i úhly jejich skusu zůstávají po celý život stejné. U koní chovaných v boxech je potřeba pravidelně upravovat zdravý skus a vždy začínat především od řezáků, které se
v důsledku jiné nutriční skladby a jiné pozice hlavy při krmení opotřebovávají pomaleji než je optimální. Celostní péče o koně by měla zahrnovat i nabízení krmiva z úrovně země a podávání krmiv stimulujících rovnoměrnost opotřebení zubů.


Velmi zajímavá byla přednáška Dr. Hiltrud Strasser, která popisovala případové studie zahojení zlomenin u koní. Jednalo se o zlomeniny kopytních kostí, zlomeninu pažní a hlezenní kosti. Ve všech případech bylo využito celostního přístupu v léčbě
a bez fixace a chirurgických zásahů byly případy uspokojivě vyléčeny a koním zůstaly jen minimální následky.


Z České republiky se konference zúčastnili tři zástupci. Známý příznivec přírodního chovu koní, vyznavač bosých kopyt a jízdy bez udidla i ohlávky, pan Václav Vydra, specialistka v oblasti přirozené komunikace s koňmi paní Ilona Barešová a autor článku, propagátor celostního přístupu k léčbě nemocí koní, MVDr. Pavel Mádr.


Z diskuze, kdy si zástupci jednotlivých zemí vyměňovali zkušenosti, vyplynulo, že počty chovatelů koní praktikující přirozenou úpravu kopyt a celostní přístup k chovu koní v posledních letech významně narůstají. Majitelé koní si přejí, aby se jejich koně dožívali vyššího věku, byli zdraví a šťastní.
Konference byla velmi milým setkáním lidí s nekonformními životními hodnotami
a životním stylem.

MVDr. Pavel Mádr 

Texty přednášek v angličtině:

01-uvod.pdf (1 013,6 kB) 
02-Misery without End-Ingolf Bossenz.pdf (148,8 kB)
03- Horse Owner and their Odyssey-Martina Lange.pdf (119,8 kB)
04-Hoof care following Dr. Strasser-Chris Gehrmann.pdf (190,1 kB)
05-Study of hoof Biomechanics-Glenn Ramsey.pdf (544,4 kB)
06-Using Equine Breathing-Clare Hobsley.pdf (173,4 kB)
07-Foot conformation of the Australian feral horse-Brian Hampson.pdf (123,8 kB)
08-Navicular Disease a Lifetime of Lameness-Georgina Parkhurst.pdf (191 kB)
09-Natural Balance Dentistry-Irene Bastholm.pdf (210,2 kB)
10-Healing of Difficult Bone Fractures-Hiltrud Strasser.pdf (1,2 MB)
11-SIMPLE ADMINISTRATIVE REFORM-Robert Cook.pdf (88,4 kB)