STANOVISKO OCHRÁNCŮ ZVÍŘAT K TÝRÁNÍ KONÍ VÁCLAVA VYDRY

24.04.2013 22:57

Na webu Pro hospodářská zvířata jsme objevili článek, hodnotící welfare koní na statu ICPK v Malčanech.

 

https://prohospodarskazvirata.blogspot.cz/2013/04/stanovisko-ochrancu-zvirat-k-tyrani.html

 

Pro ty, co zrovna teď nemají čas přečíst celý článek, uvádíme alespoň závěr autorů Ing. Evy Linhartové a JUDr. Jana Šťastného:

Zvířata na farmě Václava Vydry nejsou týraná, nedochází zde k porušování zákona na ochranu zvířat. Životní podmínky zde chovaných koní jsou nadprůměrné a přirozené. Přikláníme se k tvrzení mluvčího SVS, že je vhodné, aby se celostní ošetřování kopyt, které vyučuje mimo jiné také Dr. Strasser více prozkoumalo a bylo přijato jednoznačné stanovisko.

 

Kvůli velkému pohoršení a diskuzím kvůli jiné metodě strouhání se dostalo do pozadí to, co je pro koně a současné jezdectví nejdůležitější. Přirozený chov a přirozená komunikace s koňmi. A to považujeme za obrovskou chybu, jelikož jsme toho názoru, že tímto správným směrem by se celé jezdectví mělo ubírat.