Skončil 1.běh vyškolení ošetřovatelů kopyt podle metody Dr. Hiltrud Strasser

19.01.2010 23:06

7.12.2009 skončil 1.běh Vyškolení ošetřovatelů kopyt podle metody Dr.Hiltrud Strasser.

Zkoušky úspěšně složili:
Barbora Kredbová barborakredbova()seznam.cz,
Martina Lehoučková manasla()seznam.cz,

dodatečná úprava textu:
Zkoušky vykonali, ale zatím studium nedokončili:

Jiří Podhajský poody()seznam.cz,
Václav Vydra vaclav.vydra()vaclavvydra.cz
a Marcel Walaski marcel()walaski.cz

 

Stanislav Blecha , stanislavblecha()seznam.cz vyškolený od roku 2005, (tč.v Německu)

Hana Bubalová , bubu()iol.cz složila teoretickou část zkoušek tč.po operaci, praktickou zkoušku bude skládat v tomto roce, zatím aktivně nestrouhá.

*) - v emailové adrese nahraďte závorky () znakem zavináče @


12.2.2010 začne 2.běh Vyškolení , přihlášeno je zatím 13 lidí.Jejich jména a spojení na ně zde budou zveřejněna v průběhu roku.