Popis studia Ošetřovatel kopyt

20.02.2021 10:31

Studium Strasser Hoofcare Professional je dálkové studium v délce trvání cca 2 roků. Navazuje na základní 3-denní seminář "Život se zdravými kopyty" a jeho cílem je získat kompletní informace o péči o koně z celostního pohledu, tedy nejen o kopytech samotných, ale zejména o vlivech, které na kvalitu kopyt a tím i zdraví celého koně působí. Podstata této metody se dá shrnout do těchto 4 hlavních bodů:

  • bez podkov: návrat k původnímu, přirozenému tvaru kopyta divoce žijících koní.
  • celostní způsob pozorování symptomů onemocnění: diagnostikujeme odchylky v držení, postoji, chování, tělních funkcích a  okolí koně.
  • aktivizace samo-léčebných sil: prostřednictvím vhodného trimu kopyt, podmínek chovu a způsobu ošetření
  • 24 hodinová volnost pohybu koně ve volnosti

Obsah studia

Přesná práce na kopytch vyžaduje obsáhlé teoretické znalosti. V zhruba 100 vyučovacích hodinách budou přednášeny vybrané teoretické základy zodpovězeny vaše otázky.

-znalost pracovního náčiní a pracovní bezpečnost   (7 hod.)
-anatomie kopyt na základě exponátů    (17 hod.)
-konvenční metody ošetřování     (6 hod.)
-boty a podkovy všech druhů a způsoby využití   (7 hod.)
-chování koní        (7 hod.)
-diagnostika, chody koně, projevy bolesti    (7 hod.)
-diagnostika rentgenu, posouzení nejrůznějších patologických (7 hod.)
obrázků
-postoje koně        (7 hod.)
-úvod do homeopatie       (7 hod.)
-úvod do kineziologie       (7 hod.)
-úvod do energetické fyzioterapie      (7 hod.)
-výživa koní        (7 hod.)
-sedlání, uzdění, způsob jízdy     (7 hod.)
 

Praxe
V 230 vyučovacích hodinách trénujete v intenzivních praktických cvičení práci na kopytu s všemi jeho zvláštnostmi.
-cvičení na mrtvém kopytu
-stavba modelu kopyta z hlíny
-cvičení na živém koni (s hospitací)
-posouzení různých řezů kopyt
-nácvik rozhovorů se zákazníky

V rámci vzdělání je absolvováno vesměs 20 dní hospitace u minimálně dvou zkušených vyškolených ošetřovatelů kopyt. Zde zažijete denní praxi na vlastní kůži. Učíte se uplatnit teoretické vědomosti v praxi a prohlubujete svoje znalosti při opracovávání kopyta. Předpokladem k připuštění k závěrečným zkouškám je absolvování této hospitace.

Závěr a Certifikát
Vzdělání končí teoretickou i praktickou zkouškou.

Organizace

Výuka probíhá o víkendech v předem vyhlášených termínech na statky v Malčanech (obec Čím, v sousedství Slapské přehrady). Přednáší MVDr. Hiltrud Strasser a Patrick Spieleder, překlad do češtiny je zajištěn.