Nový zákon proti týrání a zkušenosti z ciziny

17.12.2012 13:53

Od 1.1.2013 zakazuje nový zákon proti týrání zvířat úpravu kopyt komukoliv, kdo nemá zákonem schválené vzdělání, v praxi tedy mohou tuto činnost vykonávat pouze vystudovaní veterináři a vyučení podkováři. Tato právní úprava znamená naprostý obrat v péči o kopyta v ČR, bez nadsázky by se dala přirovnat např. ke změně způsoby jízdy po českých silnicích ze současné pravé strany na levou. Ze zákona totiž vyplývá že (zjednodušeno):

  • kopyta nesmí upravovat kopytář - a to ani samouk, ani absolvent ve světě známých škol, vydávajících uznávané certifikáty
  • kopyta nesmí upravovat ani majitel koně - jinak se dopouští týrání
  • kopyta smí upravovat veterinář, přestože na univerzitě se kopyto a jeho ortopedie učí jen velmi povrchně a žáci jsou odkazováni na podkováře
  • kopyta smí upravovat vyučený podkovář či pomocník podkováře

To je zcela neúnosný stav, který každého majitele z cca 76000 v česku chovaných koní žene do neřešitelné situace, neboť není fyzicky možné, aby současná populace podkovářů (a jejich pomocníků) obsloužila tak velké množství koní. Zvláště, když velká část majitelů koní je osvětově poučena, a nebude souhlasit s "jakoukoli" úpravou kopyt svých koní. 

Je zjevné, že nastává situace absolutního nedostatku lidí, kvalifikovaných podle nového zákona k úpravě kopyt. Majitel tak buď musí sehnat podkováře stůj co stůj (s reálným rizikem úplatku, aby jeho služby dostal) nebo kopyta i nadále upravovat sám (a porušovat nový zákon o týrání). Jinými slovy, majitel je touto novou situací nucen porušovat zákon...

 

Přitom v cizině tento "problém" již řešili a vyřešili celkem jednoznačně. Stačí se podívat na nález německého ústavního soudu z roku 2007, který jednoznačně stanovil, že "podřízení povolání, vykonávaných stěžovateli, schvalovacím předpokladům, platným pro podkováře porušuje právo stěžovatelů na svobodnou volbu povolání. Potud jsou napadené normy neplatné.". Toto rozhodnutí je jasné, jednoznačné a logické, neboť vystihuje podstatu problíému, jímž není ani tak ochrana zvířat proti týrání, jako především ochrana podnikání jedné skupiny lidí. A ústavní soud nejvlivnější země Evropské unie stanovil jednoznačně, že takovéto omezení svobody volby povolání není možné. (celý  text rozhodnutí zde ).