Kniha Dr. Strasser "Ortopedie kopyt"

18.01.2014 22:56

Výukové materiály pro studium ortopedii kopyt nyní vyšly jako kniha.

Knihu je možné získat v Institutu celostní péče o koně.

 

Malá "ochutnávka" z knihy:

Hiltrud Strasser

 

Příručka ortopedie kopyt

 

Pracovní materiál pro studenty

 

OBSAH

 I. P ředmluv y   10

II. Úvod   12

III. Opakování 13

A. Životní podmínky  13

A 1. Přirozené prostředí koně  13

A 2. Konvenční ustájení 14

A 3. Optimální podmínky chovu koně  15

B. Stavba a funkce kopyta  17

B 1. Kostra  17

B 2. Škára a produkce rohoviny  17

B 3. Funkce kopyta  21

C. Následky podkování 24

C 1. Ochrana nosného okraje  24

C 2. Vibrace  24

C 3. Omezení kopytního mechanismu  25

C 4. Traumatizace / zraňování škáry a jiných tkání 25

C 5. Částečné nebo úplné vyřazení nervové funkce  26

C 6. Nepřirozená váha  26

C 7. Změna fyziologického průběhu pohybu  26

C 8. Deformace kopyta  26

C 9. Porucha vývoje kopyta u mladého zvířete  26

C 10. Poškození hřeby  27

C 11. Poruchy meridiánů  27

C 12. Škody způsobené nekorektním okutím    27

C 13. Ničení cest 28

C 14. Plastové podkovy  28

C 15. Specifické problémy vyvolané tzv. ortopedickým okutím    28

D. Problémy po sundání podkov  30

E. Úprava normálního kopyta  31

E 1. Prohlídka a měření kopyta  31

E 2. Postup při úpravě kopyta  33

F. SOUHRN   35

IV. Pohybový aparát koně   36

A. Úvod  36

B. Pohybové ústrojí 37

B 1. Pasivní systém    37

B 2. Aktivní systém    37

B 3. Podpůrné systémy  37

C. Stručná nauka o tkáních  39

C 1. Rozdělení tkání 39

C 2. Stavba a funkce tkání 40

D. Makroskopická anatomie pohybového aparátu  48

D 1. Kosti a klouby  49

D 2. Systémy svalů a šlach  50

D 3. Nervový systém pohybového aparátu  55

D 4. Kůže a její orgány  56

D 5. Kopyto a jeho struktury  57

E. Fyziologie, patologie a patofyziologie  73

E 1. Fyziologie  73

E 2. Patologie  73

E 3. Patofyziologie  73

V. Souvislosti mezi tvarem kopyta, postojem končetin a pohybem   75

A. Úvod  75

B. Fyziologická situace  76

B 1. Postoj končetin  76

B 2. Tvar kopyta  80

B 3. Kopytní mechanismus  90

B 4. Svalstvo ve fyziologické funkci 91

B 5. Péče a zachování fyziologické situace  93

C – Odchylky od fyziologicky správného postoje končetin  94

C 1. Příčiny  98

C 2. Léčba  103

D. Další úvahy v souvislosti s problémy postojů  111

E. Souhrn  112

VI. Změny v uspořádání – vzájemném postavení kostí prstu   113

A. Úvod  113

B. Zdravý stav  114

C. Změna uspořádání kostí bez rozpoznatelného uvolnění kopytní kosti (separace) 117

C 1. Objasnění situace  117

C 2. Příčiny odchylek od fyziologického uspořádání kostry. 121

C 3. Účinky na celý organismus  124

C 4. Příčiny vysokých patek  131

C 5. Ošetřování vysokých patek  132

C 6. Příčiny problémů v kostře spodní části nohy  141

C 7. Všeobecné úvahy k ošetřování strmého postavení kopytní kosti bez zjevné separace  144

D. Změny v uspořádání kostí se separací kopytní kosti 146

D 1. Popis problematiky, schvácení kopyta  146

D 2.  Konvenční pokusy o rehabilitaci 174

E. Souhrn  187

VII. Těsná kopyta   188

A. Úvod: vymezení pojmu  188

B. Druhy situací těsného kopyta  189

B 1. Kopyto těsné v patkových korunkách  189

B 2. Kopyto těsné v patkách  192

B 3. Kopyto těsné v rozpěrkách („podotrochlóza“, „syndrom střelkové kosti“) 197

B 4. Kopyto těsné v korunce  210

B 5. Podsazené patky  213

B 6. Kopyto těsné v chodidle  218

C. Následky pro celý organismus  223

C 1. Snížená cirkulace krve  223

C 2. Snížené vylučování odpadních látek v podobě rohoviny  224

C 3. Problémy na játrech, ledvinách a kůži 224

C 4. Snížené tlumení nárazů  224

C 5. Bolesti 225

C 6. Problémy svalů a kostry  227

C 7. Další kopytní problémy jako výsledek těsných kopyt 229

C 8. Vytětí nervu a euthanasie  229

D. Léčba těsných kopyt 230

D 1. Životní podmínky  230

D 2. Vyšetření nohou  230

D 3. Kategorizace a zkouška situace  230

D 4. Úprava kopyta  231

E. Komplikace a návraty onemocnění (recidivy) 239

E 1. Rotace kopytní kosti se separací 239

E 2. Kulhání po zahájení léčby  239

E 3. Problémy látkové výměny  239

E 4. Abscesy („kopytní vředy“) 241

E 5. Rozšiřování stagnuje  243

E 6. Rozšíření bílé čáry a „volná stěna“  244

F. Jiné problémy spojené s těsnými kopyty  245

F 1. Těsná kopyta u hříbat 245

F 2. Speciální problémy u podsazených patek  246

F 3. Stěna zatlačená za kolmici 246

F 4. Nestejná výška patkových korunek  250

F 5. Rakovina kopyta  252

F 6. Pokles kopytní kosti 253

F 7. „Volná stěna“  254

F 8. Vylamující se nosný okraj 255

F 9. Kopytní pouzdro se uvolní od kopyta  256

F 10. Pukliny kopytního pouzdra  258

G. Příčiny a preventivní opatření 259

G 1. Nevhodný podklad  259

G 2. Nuda nebo vynucený nedostatek pohybu  264

G 3. Zanedbání 265

G 4. Chybná úprava kopyt 267

G 5. Okutí 270

G 6. Vyschnutí 272

G 7. Zranění 272

H. Těsná kopyta z konvenčního pohledu  273

I. Souhrn  276

I 1. Příčiny  276

I 2. Důsledky  276

I 3. Léčba  277

VIII. Jiné časté problémy kopyt   278

A. Úvod  278

B. Špatná kvalita rohoviny  279

B 1. Příčiny  279

B 2. Problémy střelky  281

B 3. Stlačené rohové stěny (hluboké kroužky) 283

B 4. Problémy chodidla  284

B 5. Vylamování nosného okraje  286

C. Volná stěna („White line disease“) 288

C 1. Základní příčiny  288

C 2. Podkování 289

C 3. Vyschnutí 290

C 4. Podestýlka  290

C 5. Nevhodný podklad  291

C 6. Nefyziologický tvar kopyta  292

C 7. Změna v pozici kostí 294

C 8. Rozšířená bílá čára během rehabilitace kopyt 295

C 9. Dutá stěna po chirurgických zákrocích  296

C 10. Léčba rozšířené bílé čáry  296

D. Rozštěpy a praskliny kopytního pouzdra  298

D 1. Postranní praskliny kopytního pouzdra  298

D 2. Střední rozštěp prstu  302

D 3. Léčba rozštěpů kopytního pouzdra  304

D 4. Praskliny rozpěrek  305

D 5. Konvenční léčba rozštěpů kopytního pouzdra  307

E. Vybočení stěn  309

F. Rohový sloupek  310

G. Abscesy (vředy kopyta) 314

H. Nepravidelná zkostnatění 319

H 1. Kroužek  319

H 2. Zkostnatění kopytní chrupavky  320

H 3. Špánek  322

I. Rakovina kopyta  323

J. Souhrn  326

IX. Kulhání a jeho diagnostika   327

A. Úvod  327

B. Projevy bolesti u koní 328

B 1. Kulhání 328

B 2. Zkrácený krok  328

B 3. Nepřirozené držení jedné končetiny  329

B 4. Nefyziologické držení těla a pohyb  330

B 5. Odchylky postoje  332

B 6. Stahy svalů  332

B 7. Výraz obličeje  332

B 8. Citlivé oblasti 333

B 9. Nechuť k jídlu  333

B 10. Průjem    333

B 11. Neklid  333

B 12. Agrese  333

B 13. Útěkový reflex a splašení se  334

B 14. Lenost 334

B 15. „Tak hodný“  334

B 16. Náhlé odmítnutí poslušnosti 335

B 17. Máme koně zbavit bolesti?  335

C. Diagnóza kulhání 336

C 1. Kulhání opěrné nohy  336

C 2. Kulhání se zavěšenou nohou  337

C 3. Diferenciální diagnostika  338

C 4. Výpověď a funkce ohybové zkoušky  338

D. Viditelné příčiny  339

D 1. Délka kopytní rohoviny  339

D 2. Deformace kopyta  341

D 3. Zranění 341

E. Neviditelné příčiny kulhání 342

E 1. Schvácená kopyta  342

E 2. Poškození vazů, šlach, kloubů a svalů  343

E 3. Poruchy vnitřních orgánů  343

E 4. Rehabilitace  343

F. Léčba kulhání 344

G. Souhrn  345

X. Různé aspekty rehabilitace kulhání 346

A. Úvod  346

B. Kosti 347

B 1. Změny tvaru  347

B 2. Změny struktury  353

C. Šlachy a vazy  355

D. Záněty  356

E. Ztráta hmotnosti a problémy látkové výměny  357

F. Celostní léčba  357

F 1. Samoozdravné síly  358

F 2. Pomocné diagnostické prostředky  359

F 3. Přírodní léčebné metody  359

G. Zohlednění psychologických aspektů  362

H. Opakování: priority v léčbě  363

H 1. Životní podmínky a názory majitelů  363

I. Časté chyby v úpravě  364

J. Kopytní klinika  375

K. Souhrn  379

XI. Onemocnění a zranění, celostní první pomoc   380

A. Úvod  380

B. Definice pojmů zdraví, nemoc, uzdravení 381

B 1. Zdraví 381

B 2. Nemoc  381

B 3. Patofyziologie  382

B 4. Uzdravení 383

B 5. Potlačení (Suprese) 383

C. Vliv životního prostředí na organismus  384

C 1. Přirozené podmínky chovu  384

C 2. Konvenční ustájení 385

D. Onemocnění orgánů a chybné funkce  386

D 1. Dýchací cesty  386

D 2. Zažívací trakt 389

D 3. Játra a ledviny  393

D 4. Kůže  394

D 5. Oči 397

D 6. Uši 397

D 7. Pohlavní orgány  397

D 8. Kopyta  399

D 9. Srdce  399

D 10. Nervový systém    399

E. Poruchy pohybu  401

F. Poruchy chování 402

G. Zranění 403

G 1. Tupá zranění 403

G 2. Zranění ostrým předmětem    406

H. Případy pro okamžitý zákrok veterináře  408

I. Souhrn  409

XII. Povolání „Kopytář - ošetřovatel kopyt“  410

A. Úvod  410

B. Bezpečnost práce  411

B 1. Zacházení s koňmi 411

B 2. Nářadí 413

B 3. Pracovní oblečení 414

B 4. Držení těla  414

C. Práce s klientem    416

C 1. Životní podmínky  417

C 2. Fyziologie kopyt 417

C 3. Zodpovědnost majitele koně  417

C 4. Problémy po začátku rehabilitace  417

C 5. Prognózy  418

C 6. Dokumentace předběžných rozhovorů  419

D. Dokumentace pacientů  420

D 1. Datum    420

D 2. Adresy majitele, chovatele, stáje  420

D 3. Předběžná zpráva o historii zvířete  420

D 4. Detailní popis počáteční situace  421

D 5. Detailní popis práce na kopytě  421

D 6. Příští termín úpravy  421

D 7. Vyúčtování 422

D 8. Etika povolání 422

E. Právní aspekty  423

E 1. Název povolání 423

E 2. Problémy specifické pro jednotlivé země  423

E 3. Rozhodnutí o „nevyléčitelném utrpení“  423

F. Finanční aspekty  424

F 1. Výdaje ošetřovatele kopyt 424

F 2. Výpočet nutného výdělku  424

G. Souhrn  425

XIII. Dodatek a poděkování 426

A. Obrazová evidence  428

XIV. Literatura   429

Z prací Dr. Strasser v češtině dosud vyšlo*: 431

O autorce   432

XV. Přílohy   433

Předběžná zpráva  433

Popis a definice zdravého kopyta  449 

 

 

I. Předmluvy

 

V mnohých moderních oficiálních učebnicích a odborných publikacích pro veterináře a podkováře jsou jako zdravá a anatomicky korektní představena a popsána taková kopyta, jež jsou ve skutečnosti nemocná a deformovaná. Lidé, kteří se učí či hledají radu, pak kvůli tomuto neustálému znázorňování nefunkčních deformovaných kopyt místo zdravých a anatomicky korektních těžko porozumí fyziologickému tvaru kopyta a jeho funkcím. V praxi se ukazuje, že v porozumění fyziologicky nezbytnému tvaru a funkcím kopyta panují veliké nedostatky. Výsledkem je, že mnoho mladých koní nebo koní v nejlepším věku je po dlouholeté, spekulativní a pro zvíře velice trýznivé léčbě bez pochopení příčin a souvislostí toho, co se v kopytě děje, nakonec utraceno s verdiktem „nevyléčitelný“.

Tato žalostná situace je dnes „normální“, a většina majitelů koní i veterinářů ji akceptuje. Podnětem pro psaní této knihy byla snaha zpřístupnit mé poznatky a zkušenosti o fyziologických souvislostech mezi vlivy prostředí, tvarem kopyta a zdravotním stavem kopyt, které jsou bez výjimky klíčem k úspěšné léčbě problémů s kulháním, okruhu „léčících“ (veterinářů, ošetřovatelů kopyt, chovatelů koní), u kterých stojí v popředí blaho zvířat a nikoli názory školské medicíny či materiální zisk.

Tato kniha představuje základ našeho učebního a školicího programu pro ošetřovatele kopyt.

Anglická verze, vytvořená společně se Sabine Kells, slouží jako učebnice k vyškolení na Strasser Certified Hoof Care Specialist  (ošetřovatele kopyt) v anglicky mluvících zemích.

 

Hiltrud Strasser

Tubingen, listopad 2002

 

 

Ti, kteří by chtěli soudit (tuto) knihu, musí si ji přečíst

Thomas Huxley (The Darwinian Hypothesis, 1859)

Tato kniha představuje důkaz, potvrzující platnost názoru, který může zoolog bez zkušenosti s koňmi  brát jako naprosto zjevný. Takovémuto nestrannému pozorovateli by tedy bylo možno odpustit to, že se podivuje nad tím, že bylo nutné vydat takovou tlustou knihu, aby byly vyjádřeny čtyři skutečnosti, které jsou celkem nabíledni.   Za prvé, vzhledem k tomu, že jsou koně velcí, migrující savci, neměli by být zbavováni pohybu po dobu 23 hodin denně a drženi  v malých, uzavřených prostorách. Za druhé, vzhledem k tomu, že jsou to stádová zvířata, neměla by být držena v samotkách.  Za třetí, vzhledem k tomu, že jsou to pastevní býložravci, měli by strávit šestnáct hodin denně s hlavami u země. Za čtvrté, vzhledem k tomu, že tvar a odolnost jejich kopyt byly určovány milióny let evoluce, je od člověka jak opovážlivé, tak i nerozvážné vnucovat jiný a údajně vylepšený model. 

Avšak bohužel, tak obhajitelné hledisko, že s koňmi by mělo být zacházeno způsobem co nejbližším modelu, na který je připravila evoluce, čelí celému poslednímu tisíciletí tradice v zacházení s koňmi. Člověk postupně uvykl představě, že koně mohou být drženi v malých boxech a že je jak fyziologicky přijatelné, tak i nezbytné přibíjet kovové svěrky na jejich distální končetiny. Je zapotřebí statečné osoby, která je schopná jasného myšlení a která usilovně pracuje, aby byl vyvrácen takovýto dlouho ustálený a vážný omyl.   Z tohoto důvodu mají majitelé koní na celém světě  to štěstí, že žijí v době Dr. Hiltrud Strasser, zvěrolékařky, která má všechny výše zmíněné tři vlastnosti. 

Před dvaceti lety iniciovala Dr. Strasser na vlastní náklady výzkumný směr, jehož cílem bylo ověřit hypotézu, která byla diametrálně odlišná od konvenčního mínění. Plavajíce proti proudu, založila  kliniku, speciálně navrženou k uskutečňování dlouhodobých testů jejího přesvědčení o bosém koni. Ačkoli její hlas zněl osamoceně,  vynaložila obrovské úsilí, aby předložila svá pozoruhodná zjištění nejen svým kolegům z řad veterinárních lékařů, nýbrž i podkovářům a majitelům koní.. Psala vědecké články a publikovala průkopnické knihy, které jsou modelem toho, jak by měla být věda zpřístupněna veřejnosti..

  Nespokojila se s pouhými slovy, ale  následovaly její činy na poli vzdělávání dospělých. V posledních letech vytvořila mezinárodní školicí program v oblasti péče o kopyta.  Tento program je tak kvalitní a tak důkladně propracovaný, že by na něj mohla být hrdá kterákoli univerzita. Tato kniha, skromně nazvaná příručkou, zdařile podpořena spoluautorstvím ošetřovatelky kopyt Sabine Kells, která je  jedním z prvních absolventů, představuje učební texty k vyškolení a já s důvěrou předpovídám, že takové všeobsáhlé  a erudované dílo je předurčeno k tomu, aby se stalo klasickým. 

Jménem koní a všech milovníků koní, salutuji a děkuji jí..

Robert Cook, FRCVS, PhD

Professor of Surgery Emeritus, Tufts University, USA

(emeritní profesor chirurgie)

 

 

 

 

II. Úvod

 

Vzdělávání „ošetřovatelů kopyt podle Dr. Strasser“ obsahuje vedle řemeslných dovedností i pochopení příčin a účinků a poznání vztahů a souvislostí. Příčina se může odstranit jen tehdy, je-li poznána. Jen když se odstraní příčina, bude možné trvalé vyléčení. Úkolem „ošetřovatele kopyt podle Dr. Strasser“ je poznat příčiny potíží individuálních pacientů a tyto příčiny odstranit. V ideálním případě společně s majiteli koní, kteří musí být odpovídajícím způsobem dobře informováni. Protože problémy pohybového aparátu jdou vždy ruku v ruce s deformacemi kopyt, musí ošetřovatel kopyt uvést kopyta zpět do jejich fyziologického tvaru a tím umožnit kopytní funkce, má-li se koni umožnit skutečné „vyléčení“. Přitom se kůň musí brát jako ucelený organismus, u kterého všechny aspekty prostředí, látkové výměny, souhry částí těla a interakce s lidmi mají svůj podíl na šancích k vyléčení.

Ošetřovatel kopyt má být schopen jako zprostředkovatel vědění vyložit majiteli či chovateli koně fyziologické souvislosti, které způsobily, že kůň je nemocný a které prostřednictvím odpovídajících změn mohou koně zase uzdravit.

Tato kniha má zprostředkovat nezbytné minimální základní znalosti anatomie a nauky o tkáních pohybového aparátu. Do domény veterinárních lékařů bude nahlédnuto jen do té míry, abychom porozuměli vlastnostem tkání. Ošetřovatelé kopyt musí vědět, co se odehrává uvnitř kopyta, když nefunguje správně nebo když zvíře kulhá a které postupy jsou zapotřebí k vyléčení. Dále budou objasňovány souvislosti mezi postojem, pohybem a tvarem kopyta, a rovněž mezi vzájemnou polohou kostí, přenosem síly na kopytní pouzdro a stavy těsných kopyt.  To je důležité, abychom věděli, co je třeba změnit, pokud má následně dojít k vyléčení.

Studenti se musí naučit být schopni rozpoznat stavy v nitru koně, odchylky od fyziologického stavu při kulhání. Dále je zde poskytnut přehled o první pomoci a o možných alternativních léčbách, doprovázejících léčbu kopyt. Při tom stojí vždy v popředí význam životního prostředí koně, protože prostředí je rozhodujícím činitelem pro zdraví nebo onemocnění koně.

 

Problematika kopyt se zde posuzuje z různých hledisek: z hlediska anatomicko-fyziologických podmínek, z hlediska typických, běžných názvů onemocnění a z hlediska příčin kulhání. Proto se zmiňujeme o většině problémů kopyt v této knize třikrát. Studující má tak možnost pochopit problémy přicházející z různých směrů a postupně při pročítání knihy prohlubovat své znalosti. Tato kniha předpokládá přečtení knih „Život se zdravými kopyty“, „Podkování - nutné zlo?“ a rovněž získání úvodních informací o tomto tématu přednášených na základním třídenním semináři.

Vyškolení na ošetřovatele kopyt podle Dr. Strasser kromě toho zahrnuje základní znalosti zacházení s koňmi s porozuměním (přirozená komunikace), znalosti výživy, alternativní ochrany kopyt, stylů jízdy na koni, působení sedel a uzdění a alternativních možností léčby.

 

Protože informací v oblasti celostní léčby kulhání neustále přibývá, jsou plánována pravidelná nová vydání knihy (v malém nákladu), která přinesou vždy aktuální poznatky. „Ošetřovatelé kopyt podle Dr.Strasser“, si osvojují nové poznatky při každoročních doškolováních.

Z didaktických důvodů je kniha rozdělena do velkých hlavních kapitol. Obrázky jsou rozděleny též do jednotlivých kapitol kvůli lepšímu přehledu. Doufám, že jsem předložila dobrý základ pro studium kopytních a pohybových problémů u koní (equidů / koňovitých) a přeji hodně potěšení a úspěchů při studiu či jen čtení této knihy.

 

O autorce

 

Dr. med. vet. Hiltrud Straßer, ročník 1943, po maturitě nejdříve získala kvalifikaci chovatele koní a pak započala studium veterinární medicíny na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Studium úspěšně absolvovala na Svobodné univerzitě v Berlíně. Dizertační práci, kterou začala na Humboldtově univerzitě u prof. Tankreda Kocha, ukončila na Svobodné univerzitě u prof. Preuße.

Po dalších šesti letech praxe s malými zvířaty a částečně i s koňmi byl autorce umožněn vlastní chov koní. Náhodou byli autorčini teplokrevníci chováni v otevřené stáji a zůstali na doporučení podkováře bez podkov. Výsledkem bylo, že tito koně neměli žádné zdravotní problémy, zatímco koně klientů byli sužováni nesčetnými neduhy. Tento poznatek vedl autorku k tomu, že začala znovu studovat anatomii, fyziologii, histologii, etologii a vzájemný vztah okolí a organismu. Srovnáním obsahu učebnic a skutečnosti zjistila značné mezery a chyby, což ji podnítilo k vlastním výzkumům a bádáním.

Praktický, odborný důraz byl kladen na kopyta. Dostavily se první podivuhodné úspěchy při léčbě schvácených kopyt, které byly povzbuzením pro další výzkum.

Po několika letech začala Hiltrud Straßer předávat prostřednictvím seminářů nové vědomosti dalším chovatelům koní, aby byli koně uchráněni údajně „nevyléčitelných“ onemocnění nebo porážky.

V roce 1986 vyšla první kniha „Ohne Eisen (Bez podkov)“, v roce 1989 následovala kniha „Ein Pferdeleben lang gesund (Život se zdravými kopyty)“.

V knize „Huforthopädie – Heilen ohne Beschlag (Kopytní ortopedie – léčba bez podkov)“ (1992) se autorka věnovala intenzivněji léčbě kopyt a sledování průvodních okolností onemocnění kopyt.

Vybudováním „kopytní kliniky“ v Tübingenu jako rehabilitačního centra odpovídajícího potřebám koní mohl být zintenzívněn vědecký výzkum onemocnění kopyt a jejich léčby. Následovaly články „Neue Aspekte zur Strahlbeinlahmheit (Nové aspekty podotrochlózy)“ a „Neue Aspekte zur Entstehung von Laminitis bei Pferden (Nové aspekty vzniku laminitidy u koní)“ v časopise „Tierärztliche Umschau“.

S překladem knih do angličtiny se prudce zvýšila poptávka po nových poznatcích v Americe, Kanadě, Anglii a Austrálii, dále ve Skandinávii a jiných evropských zemích.

Následovaly pozvánky k přednáškám na mezinárodních veterinárních konferencích.

Od roku 1992 začala autorka vzdělávat první zájemce v problematice přirozené léčby kopyt a tím vytvořila nové povolání – „ošetřovatele kopyt“. V Americe se setkala s velkým zájmem o toto vzdělání. Kvůli rostoucímu počtu žáků byl nutný písemný podklad. Tak vznikla za redakční spolupráce Sabine Kells osmisetstránková kniha v angličtině „The Hoofcare Specialist‘s Handbook: Hoof Orthopedics and Holistic Lameness Rehabilitation“.

Vedle profesní činnosti vychovala Dr. Hiltrud Straßer společně se svým manželem čtyři děti. Celá rodina se nadšeně věnuje jízdě na koních, zvláště „honům“ se smečkou psů.