1. Je pravda, že většina problémů koní pochází od kopyt?

18.07.2010 17:40

To je příliš zjednodušující. Metoda Strasser se především zajímá o celkové vlivy, které na koňský organismus působí. Sebelépe upravená kopyta nepomůžou koni, který je stresován stáním v boxu, nesprávně krmený či nemá dostatek pohybu.
Kopyto jeden z nejdůležitějších orgánů koně a mnoho problémů pochází právě odsud - a proto lze mnoho z nich správnou úpravou kopyt úspěšně vyléčit. Jinak řečeno, chcete-li mít koně zdravého, bez zdravých kopyt to nepůjde.