Celosvětová konference o kopytní péči

24.04.2012 21:19

Strasser Worldwide Institute for Holistic Horse and Hoofcare Vás zve na:

5. SVĚTOVOU KONFERENCI O CELOSTNÍ PÉČI O KONĚ A JEJICH KOPYTA

29-30. 9. 2012

Místo konání - Česká republika, Stará Živohošť, hotel Atlantida

 

Světová konference je místem pro výměnu informací na poli celostní péče o koně a využití těchto poznatků v praxi.

Stejně jako u minulých konferencí, cílem 5. světové konference je poskytnout náhled na tento rozvíjející se přístup k péči o koně, na tradiční zdravotní péči, ale i na nejnovější celostní terapie.

Hlavní přednášející:

Dr. Hiltrud Strasser

Podotrochlóza:

Téměř tři desetiletí věnovala Dr. Strasser hlavně studiu příčin kulhání, jeho léčení a pomocí svých zkušeností vyvinula model celostní péče o domestikované koně. Dr. Strasser povede diskuzi o „strašáku“ zvaném podotrochlóza, o slově jako takovém, co vlastně znamená, její diagnostice, odstranění příčiny a navrácení zdraví.

Dr. Steven Skinner

Diagnostika ve vet. medicíně

Dr. Skinner je významný americký neurolog a předseda organizace ESA pro diagnostické zobrazovací techniky ve vet. medicíně. Je to velmi rychle se rozvíjející oblast. Pomocí neinvazivní techniky, jako je radiologie, ultrazvuk, CT, magnet.rezonance, získáváme nejlepší obraz vnitřních struktur koňských končetin a kopyt.

Dr. Skinner bude hovořit také o interpretaci těchto obrazů v praxi.

Carol Layton B.Sc., M.Ed.

Vyvážená výživa koní

Důležitější než vitamínové doplňky určené jen pro zlepšení stavu popraskaných kopyt a nekvalitní srsti je předcházení tomuto stavu vyváženou každodenní potravou pro koně obsahující adekvátní živiny i minerální látky.

Dr. Layton je nezávislá australská specialistka na výživu koní vyškolená Dr. Eleanor Kellon a provede také příklady výpočtu optimálního množství sena a ostatního krmiva pro jednotlivé koně.

Hlavní témata konference:

  • Výživa
  • Diagnostika
  • Analýza krve a srsti
  • Kulhání a jeho rehabilitace
  • Bylinky pro koně
  • Celostní péče o koně a kopyta
  • Nutriční hodnota krmiva
  • Kineziologie

Možnost registrace:

registration@worldhoofconference.org

Pro zájemce z ČR při platbě do konce dubna zvýhodněná cena 168 Eur (4200 Kč), později přihlášení zaplatí 217 Eur (5425 Kč). V této ceně není večerní banket a okružní jízda Prahou.
Účet pro platby v eurech i korunách je: Institut celostní péče o koně, číslo účtu: 77667786/5500

Možnosti sponzoringu:

https://www.worldhoofconference.org