5. SVĚTOVÁ KONFERENCE O CELOSTNÍ PÉČI O KONĚ A JEJICH KOPYTA 29.-30. 9. 2012

08.10.2012 22:11

 

5. SVĚTOVÁ KONFERENCE
O CELOSTNÍ PÉČI O KONĚ
A JEJICH KOPYTA 29.-30. 9. 2012

Místo konání: Česká republika, Stará Živohošť
hotel Atlantida

Světová konference je místem pro výměnu informací na poli celostní péče o koně a využití těchto poznatků v praxi.

Stejně jako u minulých konferencí, cílem 5. Světové konference je poskytnout náhled na tento rozvíjející se přístup k péči o koně, na tradiční zdravotní péči, ale i na nejnovější celostní terapie.


KONFERENCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU 
MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ pana Petra Bendla


Hlavní přednášející:

Dr. Hiltrud Strasser

Podotrochlóza 

Téměř tři desetiletí věnovala Dr. Strasser hlavně studiu příčin kulhání, jeho léčení a pomocí svých zkušeností vyvinula model celostní péče o domestikované koně. Dr. Strasser povede diskuzi o „strašáku“ zvaném podotrochlóza, o slově jako takovém, co vlastně znamená, její diagnostice, odstranění příčiny a navrácení zdraví.

Dr. Steven Skinner

Diagnostika ve vet. medicíně

Dr. Skinner je významný americký neurolog a předseda organizace ESA pro diagnostické zobrazovací techniky ve vet. medicíně. Je to velmi rychle se rozvíjející oblast. Pomocí neinvazivní techniky, jako je radiologie, ultrazvuk, CT, magnet.rezonance, získáváme nejlepší obraz vnitřních struktur koňských končetin a  kopyt.
Dr. Skinner bude hovořit také o interpretaci těchto obrazů v praxi.

Carol Layton B.Sc., M.Ed.

Vyvážená výživa koní

Důležitější než vitamínové doplňky určené jen pro zlepšení stavu popraskaných kopyt a nekvalitní srsti je předcházení tomuto stavu vyváženou každodenní potravou pro koně obsahující adekvátní živiny i minerální látky.
Dr. Layton je nezávislá australská specialistka na výživu koní vyškolená Dr. Eleanor Kellon a provede také příklady výpočtu optimálního množství sena a ostatního krmiva pro jednotlivé koně.

Hlavní témata konference:

  • Výživa
  • Diagnostika
  • Analýza krve a srsti
  • Kulhání a jeho rehabilitace
  • Bylinky pro koně
  • Celostní péče o koně a kopyta
  • Nutriční hodnota krmiva
  • Kineziologie

Možnost registrace:

Pro zájemce z ČR:

Pro účastníky z ČR  50% sleva oproti cenám na webu https://www.worldhoofconference.org/registration.html. Dotováno  ICPK,o.p.s.

Číslo účtu pro platby účastníků z ČR je 77667786/5500.

Po oba dny je zajištěno simultánní tlumočení z angličtiny do češtiny.

Možnosti sponzoringu: